భగవద్గీతని పూర్తిగా అర్దం చేసుకుంటూ వినే అద్బుత అవకాసం

ఎక్కడైనా భగవద్గీత వినిపడగానే… మన మనస్సులో ఒకటే ఆలోచన. ఎవరో చని పోయినట్లు ఉన్నారు అని. అవును అది నిజం.. అలా మనస్సుల్లో తప్పుడు ముద్ర ముద్రితమైపోయింది. భగవద్గీత అనగానే అది కేవలం సన్యాసులకో,…

శ్రీరామ నవమి ప్రత్యేకం, ఈ పాటతో భక్తి పారవశ్యం

హిందువుల అతి ముఖ్యపర్వదినాల్లో శ్రీరామ నవమి ఒకటి.  ఈ పండుగను భారతీయు అందరూ పరమ పవిత్రమైన దినంగా భావించి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అతి వైభవంగా పట్టణంలో, పల్లెపల్లెల్లోనూ  జరుపుకుంటూంటారు.  ఈ నేపధ్యంలో శ్రీరామ…